• फोन न. : +९७७-०१-४४५५६
  • ठेगाना : विरेन्द्रनगर - १२, सुर्खेत नेपाल

हाम्रो बारेमा

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं ११ र १२ -(नेवारे¸चनौटे) को वीचमा अवस्थित यस विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाइ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दा तत्कालीन समाजको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पुर पढ्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं ११ र १२ -(नेवारे¸चनौटे) को वीचमा अवस्थित यस विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाइ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दा तत्कालीन समाजको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पुर पढ्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं ११ र १२ -(नेवारे¸चनौटे) को वीचमा अवस्थित यस विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाइ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दा तत्कालीन समाजको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पुर पढ्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं ११ र १२ -(नेवारे¸चनौटे) को वीचमा अवस्थित यस विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाइ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दा तत्कालीन समाजको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पुर पढ्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं ११ र १२ -(नेवारे¸चनौटे) को वीचमा अवस्थित यस विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाइ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दा तत्कालीन समाजको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पुर पढ्नुहोस्